Instalacja gazowa – jak się do niej przygotować?

instalacja gazowa

Coraz więcej polskich rodzin na etapie budowy decyduje się na przyłącze gazowe. Gaz staje się powszechną formą ogrzewania domów i nowych mieszkań. Trzeba jednak pamiętać, że zaprojektowanie i montaż instalacji gazowej wymaga doświadczenia i wysokich kwalifikacji u instalatorów. Na co więc zwrócić uwagę decydując się na instalację gazową?

Z gazem nie ma żartów. Projekt instalacji gazowej powinien być wykonany przez osoby o specjalnych uprawnieniach. Jeśli instalacja nie zostanie prawidłowo zaprojektowana i zamontowana to może ona stanowić ogromne zagrożenie dla jej użytkowników.

Fachowy projekt instalacji to podstawa

Decydując się na podłączenie gazu w istniejącym już budynku należy wcześniej rozeznać się w kwestii warunków technicznych, czyli w jakim stanie jest budynek, czy może być poprowadzona instalacja i w jakim miejscu można wykonać przyłącze. Mając dostęp do tych informacji specjaliści, którzy zawodowo zajmują się przyłączami gazowy dokonują wyliczeń, które określą jakie jest zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na gaz, czyli szacują pobór gazu przez rodzinę.

Projekt instalacji gazowej powinien zawierać przebieg całej instalacji w domu czy mieszkaniu oraz zawierać mieć wyraźnie oznaczone wszystkie odbiorniki gazu jakie znajdują się w pomieszczeniach. Przy każdym odbiorniku obligatoryjnie należy oznaczyć jego moc i szacowany pobór gazu w ciągu jednej godziny. Projekt przygotowany przez wykwalifikowanego specjalistę powinien uwzględnić elementy odpowiedzialne za wentylację i odprowadzanie spalin.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Instalacja gazowa powinna być funkcjonalna i bezpieczna. Obligatoryjnym warunkiem przyjęcia instalacji jest jej dostępność podczas prac konserwacyjnych i sprawdzaniu jej szczelności. Niezbędne jest zainstalowanie zaworu odcinającego, przed wejściem rury gazowej do ziemi. Pozwala to na szybkie odłączenie instalacji od dopływu gazu w sytuacjach kryzysowych. Projektant powinien też uwzględnić poprowadzenie rur dostosowanych do typu gazu. Jeśli instalacja ma być zasilana gazem ziemnym rury muszą być poprowadzone pod sufitem. W przypadku gazu płynnego rury powinny znajdować się przy posadzce. Rury nigdy nie powinny być montowane pod fundamentami.

Instalacja tylko z pozwoleniem

Polskie prawo budowlane określa jasno, że montaż instalacji gazowej w nowym budynku może się odbyć po uzyskaniu pozwolenia. Wniosek o pozwolenie powinien wpłynąć do odpowiedniego organu razem z pozwoleniem na budowę. W przypadku, jeśli decydujemy się na modernizację instalacji wystarczy już tylko sam wniosek po pozwolenie na budowę instalacji gazowej. Do wniosku powinien być dołączony projekt instalacji, mapka poglądowa i opinia wystawiona przez kominiarza.
KSGAZ.PL - kontakt
Wykonanie graficzne: Website templates