Użytkowanie instalacji gazowej zgodnie z prawem

Instalacja gazowa, aby była bezpieczna musi być wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Dopuszczenie jej do użytkowania wymaga spełnienia warunków określonych przez polskie prawo budowlane.

Na bezpieczeństwie nie wolno nam oszczędzać, szczególnie, jeśli mówimy o wykorzystaniu gazu w mieszkaniu czy domu jednorodzinnym. Dlatego podłączenie instalacji gazowej powinno być wykonane przez wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają wymagane uprawnienia budowlane. Najmniejszy błąd może prowadzić do ogromnych zniszczeń, utraty dachu nad głową lub trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Kontrola szczelności

Instalacja przed pełnym podłączeniem powinna zostać sprawdzona pod kątem szczelności. Jest to ważna czynność z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Próba szczelności powinna zostać wykonana w trzech przypadkach: jeśli instalacja jest nowym elementem budynku mieszkalnego, instalacja została zmodernizowana lub w przypadku ponownego uruchomienia po okresie półrocznej przerwy w użytkowaniu.

Instalacja gazowa wymaga regularnego przeglądu. Czynność tą reguluje ustawa „Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994 roku. Czytamy w niej, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego między innymi instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Obowiązek ten nie obowiązuje właścicieli i zarządców budynków jednorodzinnych. Wynika z tego, że właściciel domu jednorodzinnego nie jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej w swoim domu. Jednak dla bezpieczeństwa mieszkańców taki przegląd powinien być wykonany przynajmniej raz w roku najlepiej przed sezonem grzewczym lub zaraz po jego zakończeniu.
KSGAZ.PL - kontakt
Wykonanie graficzne: Website templates